Bast Smokvina

Bast Smokvina - List of routes

Article Index

 

1. Biokovska zecina, 6b, 12m
2. Modro lasinje, 6a, 13m
3. Cjeloviti karanfil, 6a, 14m
4. Sjajna suncanica, 6a,15m
5. Biokovsko zvonce, 6c ,15m
6. Spiljski gigantski podzemljar, 7a+/b,  13m
7. Biokovski lazistipavci, 7a+ ,13m
8. Trcak, 7b ,14m
9. Biokovski ostrolist, projekt , 13m
10. Papratasta mljecika, projekt , 13m
11. Buhac, 7a+ , 15m
12. Slava klisura, 7b,  15m
13. Vizijanijeva zecina, 7b , 13m
14. Jadranska perunika, 6a , 12m
15. Sitnoplodna gromotulja, project, 11m
16. Dalmatinski crni bor, 5a, 10m
17. Srebrnasti stolisnik, 6a , 17m
18. Tilovina, 6b+, 17m
19. Portenshlagova zvoncika, 6b+ , 18m
20. Primorski mekinjak, 6a+, 18m
21. Vitka kockavica, 6a, 18m
22. Jadranska lastavina, 5c , 18m
23. Puzavo zvonce, 4c, 15m
24. Puzavi lanilist, 5c, 15m
25. Biokovska runjika, 5b , 16m
26. Kusanova zecina, 5b, 16m
27. Divlji koromac, 5b , 16m
28. Crvenkasta zecina, 5b, 16m